STRONA OFICJALNA
2019.07.01
Czy wiesz, że... tajemnice letniego okienka
Autor: Wojciech Bajak Fot. 400mm.pl

Pierwszy lipca oznacza początek letniego okienka transferowego. Potrwa ono do 23:59 w dniu 2 września. Przez ten czas kluby występujące w PKO Ekstraklasie będą mogły uprawniać nowych zawodników do występów w tej lidze. 

To okres bogaty w wiele emocji, nerwowego wyczekiwania, ale też wątpliwości ze strony kibiców. Jak wygląda on z perspektywy organizacji zarządzajacej rozgrywkami najwyższej polskiej ligi? Jakie są największe różnice między transferem, a rejestracją i potwierdzeniem? Rąbka tajemnicy z kulisów tej procedury uchylą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące okienek transferowych.

 

 CZYM...

...jest transfer?

Według przepisów „transfer - to umowa pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, zmienia przynależność do klubu pozyskującego”. Standardowa umowa transferowa zawiera kilkanaście punktów, w tym między innymi: dane klubów, dane zawodnika, rodzaj transferu (definitywny, czasowy), odpłatność, czy warunki finansowe. Ogłoszone w blasku fleszy przejście zawodnika do nowej drużyny, tak naprawdę dopiero rozpoczyna całą ścieżkę rejestracji, której zwieńczeniem jest nadanie graczowi uprawnienia do występów w Ekstraklasie.

 

...jest wypożyczenie?

Wypożyczenie fachowo nazywane jest "transferem czasowym". Po jego zakończeniu gracz automatycznie wraca do zespołu z którego był wypożyczony lub w przypadku wygaśnięcia kontraktu z poprzednią drużyną, staje się wolnym zawodnikiem. Również dla tego rodzaju transferów obowiązują te same widełki czasowe dotyczące okienka transferowego.

 

...jest okienko transferowe? 

Jednym z "żelaznych" zapisów umowy transfetowej jest akceptacja klubów dla faktu, że potwierdzenia piłkarza do gry można dokonać tylko w okienkach transferowych. Umowa transferowa między dwoma klubami może zatem zostać zawarta w dowolnym dniu roku. Okienko transferowe stanowi zaś jedyny okresem w którym pozyskanego z innego zespołu zawodnika można zarejestrować do gry w nowym klubie. W polskiej lidze obowiązują dwa terminy w kalendarzu sezonu dla przeprowadzenia tej procedury: w lipcu i sierpniu oraz w lutym. Nazywane są one odpowiednio: letnim i zimowym okienkiem transferowym.

 

... jest rejestracja i potwierdzenie do gry?

Potwierdzenie zawodnika do klubu przez właściwy Związek Piłki Nożnej oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności i statusu zawodnika zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej, a zawodnicy zostali prawidłowo wyrejestrowani z odpowiedniego związku piłki nożnej i prawidłowo potwierdzeni do gry w nowym klubie. Ostateczna decyzja o uprawnieniu - nadaniu prawa gry w najwyższje polskiej lidze - leży natomiast w gestii Ekstraklasy S.A. 

 

Pakiet dokumentów przesyłany przez klub rejestrujący poza umową transferową między dwoma zespołami oraz kontraktem gracza musi zawierać też jego oświadczenie antykorupcyjne i potwierdzenie wniesienia opłaty do PZPN. Poprzedni klub ma trzy dni na wydanie oświadczenia o wygaśnieciu kontraktu. W przypadku braku pojawienia się go w tym czasie, decyzję o wygaśnięciu podejmuje federacja na podstawie innych posiadanych dokumentów. Uprawnienie musi nastąpić nie później niż 10 dni od daty otrzymania wystąpienia z poprzedniego klubu. W przypadku transferu z klubu zagranicznego potrzebny jest także certyfikat zwany ITC. Drużyna PKO Ekstraklasy musi o niego wystąpić za pośrednictwem PZPN. W przypadku jego braku zawodnika można warunkowo potwierdzić (czyli usankcjonować zmianę przynależności klubowej), ale nie uprawnić.  

 

 

 

KTO...

 

...może zostać wytransferowany?

W praktyce każdy zawodnik posiadający ważny kontrakt z klubem. W przypadku PKO Ekstraklasy nie obowiązują obostrzenia dotyczące nacji. Oznacza to, że klub może zgłosić do rozgrywek zawodników z różnych krajów w dowolnej liczbie, w tym także spoza Unii Europejskiej. Muszą oni jednak przedstawić dokumenty potwierdzające ich pobyt.

 

...to jest wolny zawodnik?

"Transfer" formalnie nie dotyczy z kolei wolnych zawodników, czyli takich bez zawartego kontraktu z żadnym klubem w momencie przejścia do nowego zespołu. Także ich trzeba jednak poddać procedurze potwierdzania i uprawniania. Szeregi nowego klubu piłkarze z takim statusem mogą jednak zasilić w bieżącej edycji rozgrywek nawet do 31 marca 2020 roku. To dotyczy także graczy, którzy rozwiążą kontrakty w trakcie trwania sezonu. Chyba, że nastąpi to z winy klubu - wtedy będą mogli zostać zarejestrowani nawet po tej dacie.

 

...oprócz wolnych zawodników może być jeszcze zarejestrowany poza okienkiem transferowym?

Nieco dłuższy termin na rejestrację posiadają zawodnicy transferowani przed ukończeniem 16. roku życia. Dla nich letnie okienko transferowe otwarte jest w PKO Ekstraklasie do 30 września 2019. Ograniczenie czasowe nie występuje też jeśli stwierdzono nieważność kontraktu piłkarza z poprzednią drużyną, jeśli poprzedni klub wycofał się z rozgrywek lub gdy dwóch bramkarzy - co jest poświadczone przez lekarza - doznało przewlekłych kontuzji.

 

 

 

KIEDY...

 

...zaczyna się i kończy letnie okienko transferowe w 2019 roku?

Letnie okienko transferowe w PKO Ekstraklasie w 2019 roku potrwa od 1 lipca do 2 września. Godzina 23:59  w ostatnim dniu jego obowiązywania będzie więc granicznym terminem uprawniania nowych piłkarzy pozyskanych na zasadzie transferu. W tym roku letnie okienko transferowe obejmuje więc aż 64 dni - o dwa dłużej niż dwanaście miesięcy temu. To jego maksymalna rozpiętość. W większości sezonów kończy się ono 31 sierpnia. Teraz jednak ostatnia doba tego miesiąca wypada w sobotę, co skutkuje przełożeniem końca zgłoszeń na pierwszy dzień roboczy po tym terminie. Wszystkie dokumenty wysłane po tej dacie będą skutkowały brakiem uprawnienia dla graczy wykupionych z innego klubu aż do 1 lutego 2020 roku.

 

...kończy się termin na dokonanie transferów wychodzących?

Lipiec i sierpień to jednak jeden z dwóch okresów (obok lutego) wyznaczonych przez Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w których może nastąpić uprawnienie zawodnika do rozgrywek PKO Ekstraklasy w nowym klubie. W przypadku transferów wychodzących liczy się natomiast okno transferowe obowiązujące w kraju w którym wystepuje klub pozyskujący.

 

 

 

ILE...

 

... zawodników może zarejestrować w ciągu jednego okienka jeden zespół PKO Ekstraklasy?

Nie ma żadnych ograniczeń. Wymogiem jest jednak, by na 25-osobowej liście A znalazło się pięciu graczy wyszkolonych w macierzystej federacji (w tym przypadku w zespołach podlegających PZPN) oraz trzech zawodników wyszkolonych w zgłaszającym klubie. Lista B nie ma natomiast ograniczeń liczbowych. Mogą tam figurować jednak tylko piłkarze urodzeni 1 stycznia 1998 i młodsi, którzy posiadają obywatelstwo polskie lub byli szkoleni w klubie. Pięć miejsc można jednak przeznaczyć dla zawodników z tego przedziału wiekowego, ale nie spełniających jednego z dwóch ostatnich warunków. Zawodnik przed ukończeniem 18. roku życia musi mieć dodatkowo pozwolenie od prawnych opiekunów na zmianę przynależności. 

 

... klubów może pozyskać w jednym sezonie jednego zawodnika?

Każdego z graczy mogą zarejestrować maksymalnie trzy kluby między 1 lipca, a 30 czerwca kolejnego roku. W takim okresie zawodnik ma prawo jednak wystąpić w oficjalnych meczach tylko w dwóch z nich. Wyjątek stanowią ligi rywalizujące w systemie wiosna-jesień, których rozgrywki toczone w całym 2019 roku są zaliczane już do sezonu 2019/2020.

 

... lat może obowiązywać maksymalnie kontrakt zawarty przez zawodnika z klubem?

W rozgrywkach PKO Ekstraklasy może wystąpić jedynie zawodnik z podpisanym kontraktem lub deklaracją gry amatora w swoim aktualnym klubie. Umowa zawodnika profesjonalnego jest zawierana na czas nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż pięć lat. Zatem w przypadku piłkarzy rejestrowanych w najbliższym okienku widełki czasowe kontraktów wahają się od 30 czerwca 2020 do lipca 2024 roku.

 

 

 

 

GDZIE...

 

...dokonywana jest rejestracja zawodnika?

W lipcu 2019 roku wypada czwarta rocznica odkąd proces potwierdzania zawodnika do gry zaczął odbywać się już w całości za pośrednictwem Extranetu PZPN. To wewnętrzna sieć łącząca kluby, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej oraz Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.. System ten pozwolił na zachowanie dawnej procedury rejestracji, ale z wyeliminowaniem stosów dokumentów oraz osobistych wizyt przedstawicieli klubów. Dziś to już tylko kwestia kilku kliknięć.

 

... przechowywane są kontrakty zawodników?

Jeden z trzech kontraktów podpisywanych w momencie zawarcia umowy zostaje przekazany do siedziby Ekstraklasy S.A. Jest starannie opakowany w kopertę, na której widnieją dane zawodnika oraz klubu i potwierdzenie autentyczności danych. Otwarcia dokonuje się jednak tylko w przypadku sporów na linii gracz - klub.

 


News

15. kolejka w obiektywie

2019.11.12

News

Połowa przed przerwą... 15. kolejka (niedziela)

2019.11.10

News

Ekstraklasa dostępna na platformie Onefootball w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

2019.11.08

News

Na dwóch filarach

2019.11.08

News

Start półmetka... 15. kolejka (piątek)

2019.11.07

News

Sędziowie 15. kolejki

2019.11.07
News

Pauzujący i zagrożeni 15. kolejki

2019.11.07
News

14. kolejka w obiektywie

2019.11.06
Używamy cookies w celach świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Polityka Prywatności X